SALE
BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick BeYu - Lipstick - Care & Shine Gloss Stick

Lipstick
Care & Shine Gloss Stick by BeYu

0
 
 
-25%

No. 25 Shiny Pink / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 31 Strawberry Splash / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 38 Orange Flame / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 41 Orange Bloom / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 51 French Rose / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 57 Bonbon Vale / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 65 Wild Fuchsia / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 86 Cupcake Topping / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 90 Wild Berry / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 95 Soft Chocolate / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
 
 
-25%

No. 99 Shiny Nude / 3,50 g

€5.96*
€7.95*
Sold out
 
Item no, 790647

Customers also bought

Bestsellers

Customer ratings
0 (0 Customer ratings)