Eyes by Ardell

Ardell - Eyelashes - Duralash Starter Kit
 

ArdellEyelashesDuralash Starter Kit

€13.99* / 1 pcs.
€13.95 / 1 pcs.
BP: €13.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Soft Touch Lashes 150
 

ArdellEyelashesSoft Touch Lashes 150

€8.99* / 1 pcs.
€8.95 / 1 pcs.
BP: €8.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Twin Pack Lash 120
 

ArdellEyelashesTwin Pack Lash 120

€10.99* / 1 pcs.
€10.95 / 1 pcs.
BP: €10.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Duo Striplash Adhesive
 

ArdellAccessoriesDuo Striplash Adhesive

€9.99* / 5 g
€9.95 / 5 g
Ardell - Eyelashes - Invisivands Demi Wispies Black
 

ArdellEyelashesInvisivands Demi Wispies Black

€7.99* / 1 pcs.
€5.95 / 1 pcs.
BP: €5.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Press On Wispies
 

ArdellEyelashesPress On Wispies

€9.99* / 1 pcs.
€9.95 / 1 pcs.
BP: €9.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Duralash Naturals Short Black
 

ArdellEyelashesDuralash Naturals Short Black

€7.99* / 1 ml
€7.95 / 1 ml
Ardell - Eyelashes - Invisibands Wispies Black
 

ArdellEyelashesInvisibands Wispies Black

€7.99* / 1 pcs.
€5.95 / 1 pcs.
BP: €5.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Percision Eyelash Curler
 

ArdellAccessoriesPercision Eyelash Curler

€8.99* / 1 pcs.
€8.95 / 1 pcs.
BP: €8.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Duo Individual Lash Adhesive
 

ArdellAccessoriesDuo Individual Lash Adhesive

€12.99* / 7 g
€12.95 / 7 g
Ardell - Accessories - Lashtite Adhesive Clear
 

ArdellAccessoriesLashtite Adhesive Clear

€7.99* / 3,50 g
€7.95 / 3,50 g
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 120
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 120

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Lashfree Remover
 

ArdellAccessoriesLashfree Remover

€7.99* / 5 ml
€7.95 / 5 ml
Ardell - Eyelashes - Double Individuals Medium
 

ArdellEyelashesDouble Individuals Medium

€10.99* / 1 pcs.
€10.95 / 1 pcs.
BP: €10.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Double Individuals Short
 

ArdellEyelashesDouble Individuals Short

€10.99* / 1 pcs.
€10.95 / 1 pcs.
BP: €10.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Press On Lashes 105
 

ArdellEyelashesPress On Lashes 105

€9.99* / 1 pcs.
€9.95 / 1 pcs.
BP: €9.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 111
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 111

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Lashtite Adhesive Dark
 

ArdellAccessoriesLashtite Adhesive Dark

€7.99* / 3,50 g
€7.95 / 3,50 g
Ardell - Eyelashes - Duralash Naturals Medium Black
 

ArdellEyelashesDuralash Naturals Medium Black

€7.99* / 1 pcs.
€7.95 / 1 pcs.
BP: €7.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 113
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 113

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Accessories - Duo Brush On Adhesive with Vitamins
 

ArdellAccessoriesDuo Brush On Adhesive with Vitamins

€12.99* / 5 g
€12.95 / 5 g
Ardell - Eyelashes - Twin Pack Lash 105
 

ArdellEyelashesTwin Pack Lash 105

€10.99* / 1 pcs.
€10.95 / 1 pcs.
BP: €10.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Twin Pack Lash 110
 

ArdellEyelashesTwin Pack Lash 110

€10.99* / 1 pcs.
€10.95 / 1 pcs.
BP: €10.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 117
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 117

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Soft Lashes 151
 

ArdellEyelashesSoft Lashes 151

€8.99* / 1 pcs.
€8.95 / 1 pcs.
BP: €8.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Soft Lashes 152
 

ArdellEyelashesSoft Lashes 152

€8.99* / 1 pcs.
€8.95 / 1 pcs.
BP: €8.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Duralash Naturals Long Black
 

ArdellEyelashesDuralash Naturals Long Black

€7.99* / 1 pcs.
€7.95 / 1 pcs.
BP: €7.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 110
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 110

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 103
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 103

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.
Ardell - Eyelashes - Fashion Lashes 106
 

ArdellEyelashesFashion Lashes 106

€7.99* / 1 pcs.
€4.95 / 1 pcs.
BP: €4.95* / 1 pcs.