Shiseido - Eye make-up - Inkstroke Eyeliner Shiseido - Eye make-up - Inkstroke Eyeliner

Eye make-up
Inkstroke Eyeliner by Shiseido

1
 
 
 

No. BK901 Shikoku Black / 4,50 g

€21.95*
 
 
 
 

No. BL603 Kon-Ai Blue / 4,50 g

€21.95*
 
 
 
 

No. BR606 Kuromitsu Brown / 4,50 g

€21.95*
 
 
 
 

No. GR604 Shinrin Green / 4,50 g

€21.95*
 
 
 
 

No. GY902 Empitsu Gray / 4,50 g

€21.95*
 
 
 
 

No. VI605 Nasubi Purple / 4,50 g

€21.95*
 
Sold out
 
Item no, 973883

Customers also bought

Bestsellers

Customer ratings
3 (1 Customer rating)